Brännefjäll, nytt naturreservat sydost om Lilla Edet. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Det 40 hektar stora skogområdet Brännefjäll är nu skyddat

Sydost om Lilla Edet ligger Brännefjäll som består av ett varieranade landskap med gamla ekar med härliga kronor, sumpmarker
och en bergsrygg med äldre hällmarkstallskog.

Det var Länsstyrelsen i Västa Götaland som beslutade att skydda området som naturreservat då man efter en inventering funnit på höga naturvärden.
Brännefjäll kommer förmodligen att längre fram bli en naturskog med en bra livsmiljö för hotade arter.

Dela artikeln på:

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn